Beleid Seksuele Intimidatie - SSS Klaaswaal

Sponsors

Beleid Seksuele Intimidatie

Beleid seksuele intimidatie vv SSS

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Ook het bestuur van SSS wil voor alle kinderen een veilige omgeving creëren en seksuele intimidatie voorkomen
. Om dit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, heeft het bestuur in 2013 besloten om van alle trainers, leiders en verzorgers van jeugdleden een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) te vragen. In de bestuursvergadering van 1 februari 2016 heeft het bestuur daarnaast de gedragsregels voor sportbegeleiders, zoals die zijn opgesteld door het NOC*NSF, onderschreven en vastgesteld. In het onderstaande document treft u deze gedragsregels voor sportbegeleiders aan.

KNVB website over Seksuele intimidatie:
https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie

   
Vertrouwenspersoon SSS

SSS wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we er met elkaar alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. De eerste stap die wij gezet hebben, is het eisen van een Verklaring Omtrent Gedrag van alle vrijwilligers/medewer-kers die met jeugd in aanraking komen. Daarnaast hebben we in onze vergadering van 
2 oktober 2019 besloten om een vertrouwenspersoon bij de vereniging aan te stellen en hebben we in onze vergadering van 16 december 2019 onderstaand protocol vastgesteld. We hebben Claudia Lauck bereid gevonden om deze taak op haar te nemen.

Haar contact gegevens:

Claudia Lauck
Tel. 06-44826999
vertrouwenspersoon@sssklaaswaal.nl

Document: Protocol Vertrouwenspersoon

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!